دوره 3، شماره 3 - ( 8-1399 )                   جلد 3 شماره 3 صفحات 222-233 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان
چکیده:   (673 مشاهده)
مقدمه: میزان رضایتمندی دریافتکنندگان خدمات سلامت، یکی از 5 شاخص ارزیابی کیفیت برنامههای مرتبط با سلامت محسوب میشود. هدف این مطالعه، شناسایی مؤلفههای مرتبط با نارضایتی از پوشش بیمه در مراجعه کنندگان به مراکز دندانپزشکی بود.
روش بررسی: در قالب یک مطالعه کیفی در شهر تهران، 6 مرکز دندانپزشکی خصوصی و دولتی واقع در مناطقی با وضعیت اقتصادی-  اجتماعی متفاوت انتخاب شدند. مصاحبه عمیق چهره به چهره با سرپرستان خانوار یا همسرانشان که به مراکز دندانپزشکی منتخب مراجعه کرده بودند، انجام شد و نمونهگیری تا رسیدن به اشباع، ادامه یافت. نمونهگیری از نیمه دوم مهر تا نیمه اول بهمن 1397 انجام شد. برای تحلیل محتوا، روش تحلیل مضمون و برای تجزیه و تحلیل دادهها نرمافزار MAXQDA نسخه12 استفاده شد.
یافتهها:  پس از انجام 54مصاحبه، مؤلفههای مالی و غیرمالی دو مؤلفه اصلی شناسایی  شده درنظر گرفته شدند. در مجموع 5 مضمون ‌‌‌‌اصلی و 17 مضمون ‌‌‌‌فرعی نهایی (کد)، جنبههای مختلف نارضایتی بیمهشدگان را تشریح کردند. در هر 2 گروه بیمه شامل بیمه پایه و تکمیلی، صرفهنداشتن اقتصادی، نحوه پوشش خدمات و وضعیت مراکز ارائه خدمات از مضامین اصلی مطرحشده بودند. علاوهبراین، مخاطرات اخلاقی مرتبط با بیمه در بیمههای پایه، و فرایند اداری بیمه در بیمه تکمیلی نیز از مضامین شناساییشده مرتبط با نارضایتی بیمهشدگان بودند.
نتیجهگیری: برای ارتقای سطح رضایتمندی از پوشش بیمه، لازم است بهطور همزمان استطاعت مالی برای پوشش بیمهای، نوع تسهیلات و کیفیت ارائه خدمات بیمهای در سیاستگذاری مرتبط با بیمه مدنظر قرار گیرد.
متن کامل [PDF 339 kb]   (287 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1399/5/21 | پذیرش: 1399/9/8 | انتشار: 1399/9/24