دوره 3، شماره 3 - ( 8-1399 )                   جلد 3 شماره 3 صفحات 169-162 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- پژوهشکده علوم غددو متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی ، ramezanian2019@gmail.com
2- معاون امور سلامت و رفاه اجتماعی معاونت امور علمی ، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور
3- مرکز تحققیات ژنتیک پژوهشکده غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
4- کارشناس ارشد مرکز بودجه و پایش عملکرد ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
چکیده:   (2056 مشاهده)
مقدمه: بودجه از واقعیت محدود بودن امکانات و نامحدود بودن نیازها پیدا شده و تضاد این واقعیت، انسان را به برنامهریزی و بودجه بندی ناگزیر ساخته است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز از این قانون مستثنا نیست و اعتبارهای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی درکتاب قانون بودجه سال ۱۳۹۹ تحلیل میشود.
روش بررسی: این پژوهش، مطالعهای توصیفی و از نوع پژوهشهای کاربردی است. ابزار جمعآوری دادهها چکلیستی مشتمل بر دو قسمت است که، پس از بررسی روایی محتوا، برای جمعآوری دادههای مربوط از کتاب قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ کل کشور استفاده شد. دادهها با استفاده از نرمافزار اکسل نسخه ۲۰۱۳ دستهبندی و تحلیل شدند.
یافتهها: در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ سرجمع کلّ اعتبارهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برابر ۸۶۳۱۸۰ میلیارد ریال بوده که ۳۷۹۷۵۷ میلیارد ریال اعتبار هزینهای، ۴۴۱۲۱۳ میلیارد ریال اعتبار درآمد اختصاصی و ۴۲۲۱۰ میلیارد ریال اعتبار تملکدارایی سرمایهای بوده است. دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی حدود ۷۲درصد از کلّ اعتبار وزارت بهداشت را به خود اختصاص دادهاند (رشد نسبت به سال قبل ۱۳درصد)، ردیف های متمرکز حوزه ستاد ۱۸درصد (رشد نسبت به سال قبل ۶ درصد) و متفرقهها ۹درصد (رشد ۱۶ درصد نسبت به سال قبل) و دستگاههای وابسته بهداشت و درمان با ۲درصد رشد (۲۵ درصدی نسبت به سال قبل) است. در سال ۱۳۹۹ اعتبار سازمان بیمه سلامت ۱۳۶۱۴۰ میلیارد ریال است که نسبت به سال قبل ۹درصد رشد داشته که این رشد برابر ۱۱۱۳۰ میلیارد ریال است که بیشتر این اعتبارها (۹۹درصد) از نوع هزینهای و کمتر از یکدرصد، اعتبار تملک دارایی سرمایهای است.
نتیجهگیری: مقایسه روندها و جدوال، بیانگر بار مالی بالای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸، بهرغم تورم بخش و همهگیری ویروس کروناست که این بخش را خواسته یا ناخواسته، تحت تأثیر قرار میدهد. این شرایط عزم و همت عالی همه دستاندرکاران و برنامهریزان و مجریان این بخش را میطلبد که بتوانند مشکلات سلامت این سال را به بهترین وجه بگذرانند. البته بهدلیل بیماری کرونا، یک میلیارد یورو به بخش سلامت تخصیص داده شد و اعتباری هم بهصورت مستقیم از سمت سازمان برنامه و بودجه به دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی برای جبران هزینههای بیماری کرونا پرداخت میشود.
متن کامل [PDF 393 kb]   (760 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1399/8/4 | ویرایش نهایی: 1399/10/21 | پذیرش: 1399/9/18 | انتشار الکترونیک: 1399/9/24

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.