نشریه بیمه سلامت ایران- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/4/10 | 
نشریه علمی پژوهشی بیمه سلامت ایران، در راستای توسعه دانش بیمه سلامت با بهره‌مندی از نتایج پژوهش‌های اندیشمندان، پژوهشگران و دانش‌پژوهان حوزه‌ بیمه سلامت فعالیت می‌کند.
این نشریه مقالات دریافتی در زمینه های زیر را مورد بررسی قرار می‌دهد:
  • اقتصاد بیمه سلامت
  • سیاستگذاری بیمه سلامت
  • حقوق بیمه سلامت
نشانی مطلب در وبگاه نشریه بیمه سلامت ایران:
http://journal.ihio.gov.ir/find.php?item=1.42.16.fa
برگشت به اصل مطلب