برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
خرید راهبردی خدمات مراقبت از سلامت؛ بازمهندسیِ مولفه ها و عوامل سخت و نرم (33839 مشاهده)
ارایه خدمات رفاهی به کارکنان چه ارتباطی با عملکرد آنان دارد؟ نگرشی خاص به نقش انگیزشی بیمه‌های درمانی (7326 مشاهده)
بررسی شیوه های نوین درآمدزایی در سازمان بیمه سلامت از دیدگاه متخصصان مالی (7049 مشاهده)
تحلیل روند متغیرهای اصلی اقتصاد کلان ایران و تاثیر آن بر شاخص های سلامت (6791 مشاهده)
نقش ارزیابی فناوری سلامت در تعیین بسته مزایا: مطالعه مروری (6648 مشاهده)
مدل بندی زمان بستری بیماران در بخش مراقبت های ویژه کودکان در بیمارستان های دولتی شهر مشهد در سال 1397 با استفاده از توزیع های مرکب وایبول معکوس (6610 مشاهده)
شناسایی و تحلیل عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر نرخ سزارین در تهران (6220 مشاهده)
تحلیل روابط سیستماتیک مزیت های یکپارچه سازی بیمه سلامت در ایران (6079 مشاهده)
رابطه پوشش بیمه درمانی و مواجهه خانوارهای ایرانی با هزینه های کمرشکن (5961 مشاهده)
نقد پیکربندی بیمه سلامت در کشورهای در حال توسعه (5422 مشاهده)
آسیب‌شناسی نظام بیمه سلامت در ایران (5388 مشاهده)
بررسی تأثیر طرح تحول نظام سلامت بر بیمه‌های تکمیلی کشور (5281 مشاهده)
وضعیت تأثیر بیمه پایه سلامت در بهره‌مندی از خدمات سرپایی ارائه‌شده توسط پزشک (5197 مشاهده)
توسعه بیمه‌های مکمل درمان خصوصی در ایران و چگونگی دستیابی به آن (5110 مشاهده)
عوامل موثر بر ارتقای عدالت در سلامت با محوریت سازمان بیمه سلامت (5036 مشاهده)
بررسی عملکرد سازمان بیمه سلامت و ارائه راهکارهایی برای بهبود: یک مطالعه تلفیقی (5000 مشاهده)
اکوسیستم سازمانی تعامل سازمان‌های بیمه‌گر با بیمارستان‌ها (4829 مشاهده)
هزینه‌های سلامت در ایران با رویکرد مدیریت آن (4792 مشاهده)
تحلیل آثار سرمایۀ اجتماعی بر استراتژی رعایت فاصلۀ اجتماعی و کنترل همه گیری کووید-19 با رویکرد پویایی شناسی سیستم  (4788 مشاهده)
انقلاب چهارم صنعتی؛ آمادگی تغییر سیاست سلامت (4687 مشاهده)
مقایسه هزینه های بستری پناهندگان قبل و بعد از اجرای بیمه پایه سلامت در بیمارستان های دانشگاهی استان تهران طی سال های 1396-1392 (4680 مشاهده)
ارزیابی کارایی بیمارستان‌های دولتی ایران جهت انتخاب و پذیرش در بازار سرمایه (4656 مشاهده)
کاربرد توزیع فازنوع در فرآیند سالخوردگی بیماران با سرطان پوست (4485 مشاهده)
بررسی تغییر رفتار بیمه تکمیلی و بیمه‌شدگان، قبل و بعد از اجرای برنامه تحول نظام سلامت در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد (4438 مشاهده)
بررسی شایع‌ترین اقلام و گروه‌های دارویی تجویز شده در نسخ درمانی بیمه‌شدگان سازمان بیمه سلامت ایران در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ (4285 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
نقد پیکربندی بیمه سلامت در کشورهای در حال توسعه (2259 دریافت)
هزینه‌های سلامت در ایران با رویکرد مدیریت آن (2013 دریافت)
تحلیل روابط سیستماتیک مزیت های یکپارچه سازی بیمه سلامت در ایران (1893 دریافت)
ضرورت ارتقاء جایگاه بیمه‌های مکمل درمان گروهی و انفرادی در نظام سلامت (1845 دریافت)
تحلیل روند متغیرهای اصلی اقتصاد کلان ایران و تاثیر آن بر شاخص های سلامت (1844 دریافت)
بررسی شایع‌ترین اقلام و گروه‌های دارویی تجویز شده در نسخ درمانی بیمه‌شدگان سازمان بیمه سلامت ایران در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ (1808 دریافت)
شناسایی و تحلیل عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر نرخ سزارین در تهران (1653 دریافت)
عوامل موثر بر ارتقای عدالت در سلامت با محوریت سازمان بیمه سلامت (1633 دریافت)
بررسی شیوه های نوین درآمدزایی در سازمان بیمه سلامت از دیدگاه متخصصان مالی (1620 دریافت)
رابطه پوشش بیمه درمانی و مواجهه خانوارهای ایرانی با هزینه های کمرشکن (1617 دریافت)
مدل بندی زمان بستری بیماران در بخش مراقبت های ویژه کودکان در بیمارستان های دولتی شهر مشهد در سال 1397 با استفاده از توزیع های مرکب وایبول معکوس (1596 دریافت)
توسعه بیمه‌های مکمل درمان خصوصی در ایران و چگونگی دستیابی به آن (1578 دریافت)
رویکرد گروههای تشخیصی مرتبط و طبقه‌بندی پرداخت سرپایی در نظام پرداخت سلامت و ارائه چارچوبی برای استفاده از آنها در بیمارستانهای ایران (1503 دریافت)
کاربرد توزیع فازنوع در فرآیند سالخوردگی بیماران با سرطان پوست (1445 دریافت)
روش پرداخت مبتنی بر گروه‌های تشخیصی (DRG)؛ ورود به عصر روش‌های نوین پرداخت (1442 دریافت)
ارزیابی کارایی بیمارستان‌های دولتی ایران جهت انتخاب و پذیرش در بازار سرمایه (1437 دریافت)
بررسی آثار شیوع ویروس کرونا بر بیمه‌های زندگی، درمان تکمیلی و درمان مسافرتی (1402 دریافت)
پرهزینه‌ترین خدمات دارویی سازمان بیمه سلامت و راهکارهای کنترل هزینه (1394 دریافت)
ارزیابی وضعیت شاخص مشارکت مالی عادلانه در نظام سلامت ایران: دوره مطالعاتی 1386-1395 (1385 دریافت)
نقش ارزیابی فناوری سلامت در تعیین بسته مزایا: مطالعه مروری (1354 دریافت)
ارایه خدمات رفاهی به کارکنان چه ارتباطی با عملکرد آنان دارد؟ نگرشی خاص به نقش انگیزشی بیمه‌های درمانی (1345 دریافت)
آسیب‌شناسی نظام بیمه سلامت در ایران (1342 دریافت)
تبیین عوامل تأثیرگذار برمداخلات پزشکی غیرضروری در ایران: بررسی دیدگاه صاحب‌نظران (1330 دریافت)
بررسی پاسخ نرمال در آنژیوگرافی و اکوکاردیوگرافی پرونده بیماران عروق کرونری بستری شده در بیمارستان‌های منتخب شهر یزد در نیمه دوم سال ۱۳۹۴ (1326 دریافت)
شناسایی و اولویت‌بندی رویکردهای کنترل هزینه بیمارستان‌های ایران از دیدگاه نظام سلامت (1318 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
اطلاعات تماس ( 7367 بازدید)
درباره نشریه ( 7007 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 5112 بازدید)
راهنمای نگارش مقاله ( 4807 بازدید)
اهداف و زمینه ها ( 4183 بازدید)
شناسنامه نشریه ( 3998 بازدید)
شناسنامه نشریه ( 3660 بازدید)
اعضا هیئت تحریریه ( 3575 بازدید)
شناسنامه نشریه ( 3190 بازدید)
تعارض منافع ( 2946 بازدید)
کپی رایت ( 2903 بازدید)
راهنمای منبع نویسی ( 2567 بازدید)
اصول اخلاقی در نشر ( 2518 بازدید)
خوش آمدید ( 133 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اهداف و زمینه ها ( 1962 چاپ)
شناسنامه نشریه ( 941 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 758 چاپ)
اطلاعات تماس ( 602 چاپ)
شناسنامه نشریه ( 582 چاپ)
اعضا هیئت تحریریه ( 581 چاپ)
درباره نشریه ( 535 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 533 چاپ)
کپی رایت ( 507 چاپ)
شناسنامه نشریه ( 504 چاپ)
تعارض منافع ( 479 چاپ)
اصول اخلاقی در نشر ( 374 چاپ)
راهنمای منبع نویسی ( 370 چاپ)
خوش آمدید ( 106 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه بیمه سلامت ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

Designed & Developed by : Yektaweb