برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
خرید راهبردی خدمات مراقبت از سلامت؛ بازمهندسیِ مولفه ها و عوامل سخت و نرم (32817 مشاهده)
بررسی شیوه های نوین درآمدزایی در سازمان بیمه سلامت از دیدگاه متخصصان مالی (6007 مشاهده)
ارایه خدمات رفاهی به کارکنان چه ارتباطی با عملکرد آنان دارد؟ نگرشی خاص به نقش انگیزشی بیمه‌های درمانی (5984 مشاهده)
تحلیل روند متغیرهای اصلی اقتصاد کلان ایران و تاثیر آن بر شاخص های سلامت (5627 مشاهده)
مدل بندی زمان بستری بیماران در بخش مراقبت های ویژه کودکان در بیمارستان های دولتی شهر مشهد در سال 1397 با استفاده از توزیع های مرکب وایبول معکوس (5534 مشاهده)
نقش ارزیابی فناوری سلامت در تعیین بسته مزایا: مطالعه مروری (5406 مشاهده)
شناسایی و تحلیل عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر نرخ سزارین در تهران (5156 مشاهده)
تحلیل روابط سیستماتیک مزیت های یکپارچه سازی بیمه سلامت در ایران (4925 مشاهده)
رابطه پوشش بیمه درمانی و مواجهه خانوارهای ایرانی با هزینه های کمرشکن (4777 مشاهده)
آسیب‌شناسی نظام بیمه سلامت در ایران (4469 مشاهده)
نقد پیکربندی بیمه سلامت در کشورهای در حال توسعه (4314 مشاهده)
بررسی تأثیر طرح تحول نظام سلامت بر بیمه‌های تکمیلی کشور (4258 مشاهده)
وضعیت تأثیر بیمه پایه سلامت در بهره‌مندی از خدمات سرپایی ارائه‌شده توسط پزشک (4250 مشاهده)
بررسی عملکرد سازمان بیمه سلامت و ارائه راهکارهایی برای بهبود: یک مطالعه تلفیقی (4074 مشاهده)
توسعه بیمه‌های مکمل درمان خصوصی در ایران و چگونگی دستیابی به آن (4073 مشاهده)
عوامل موثر بر ارتقای عدالت در سلامت با محوریت سازمان بیمه سلامت (3984 مشاهده)
اکوسیستم سازمانی تعامل سازمان‌های بیمه‌گر با بیمارستان‌ها (3971 مشاهده)
ارزیابی کارایی بیمارستان‌های دولتی ایران جهت انتخاب و پذیرش در بازار سرمایه (3793 مشاهده)
انقلاب چهارم صنعتی؛ آمادگی تغییر سیاست سلامت (3767 مشاهده)
مقایسه هزینه های بستری پناهندگان قبل و بعد از اجرای بیمه پایه سلامت در بیمارستان های دانشگاهی استان تهران طی سال های 1396-1392 (3763 مشاهده)
کاربرد توزیع فازنوع در فرآیند سالخوردگی بیماران با سرطان پوست (3638 مشاهده)
هزینه‌های سلامت در ایران با رویکرد مدیریت آن (3631 مشاهده)
بررسی تغییر رفتار بیمه تکمیلی و بیمه‌شدگان، قبل و بعد از اجرای برنامه تحول نظام سلامت در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد (3517 مشاهده)
بررسی شایع‌ترین اقلام و گروه‌های دارویی تجویز شده در نسخ درمانی بیمه‌شدگان سازمان بیمه سلامت ایران در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ (3391 مشاهده)
بررسی پاسخ نرمال در آنژیوگرافی و اکوکاردیوگرافی پرونده بیماران عروق کرونری بستری شده در بیمارستان‌های منتخب شهر یزد در نیمه دوم سال ۱۳۹۴ (3346 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
نقد پیکربندی بیمه سلامت در کشورهای در حال توسعه (1817 دریافت)
ضرورت ارتقاء جایگاه بیمه‌های مکمل درمان گروهی و انفرادی در نظام سلامت (1496 دریافت)
هزینه‌های سلامت در ایران با رویکرد مدیریت آن (1493 دریافت)
تحلیل روند متغیرهای اصلی اقتصاد کلان ایران و تاثیر آن بر شاخص های سلامت (1434 دریافت)
بررسی شایع‌ترین اقلام و گروه‌های دارویی تجویز شده در نسخ درمانی بیمه‌شدگان سازمان بیمه سلامت ایران در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ (1276 دریافت)
مدل بندی زمان بستری بیماران در بخش مراقبت های ویژه کودکان در بیمارستان های دولتی شهر مشهد در سال 1397 با استفاده از توزیع های مرکب وایبول معکوس (1255 دریافت)
تحلیل روابط سیستماتیک مزیت های یکپارچه سازی بیمه سلامت در ایران (1229 دریافت)
بررسی شیوه های نوین درآمدزایی در سازمان بیمه سلامت از دیدگاه متخصصان مالی (1228 دریافت)
شناسایی و تحلیل عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر نرخ سزارین در تهران (1227 دریافت)
توسعه بیمه‌های مکمل درمان خصوصی در ایران و چگونگی دستیابی به آن (1187 دریافت)
رابطه پوشش بیمه درمانی و مواجهه خانوارهای ایرانی با هزینه های کمرشکن (1135 دریافت)
عوامل موثر بر ارتقای عدالت در سلامت با محوریت سازمان بیمه سلامت (1056 دریافت)
ارزیابی کارایی بیمارستان‌های دولتی ایران جهت انتخاب و پذیرش در بازار سرمایه (1049 دریافت)
روش پرداخت مبتنی بر گروه‌های تشخیصی (DRG)؛ ورود به عصر روش‌های نوین پرداخت (1002 دریافت)
بررسی پاسخ نرمال در آنژیوگرافی و اکوکاردیوگرافی پرونده بیماران عروق کرونری بستری شده در بیمارستان‌های منتخب شهر یزد در نیمه دوم سال ۱۳۹۴ (1000 دریافت)
ارایه خدمات رفاهی به کارکنان چه ارتباطی با عملکرد آنان دارد؟ نگرشی خاص به نقش انگیزشی بیمه‌های درمانی (988 دریافت)
بررسی میزان پذیرش و روزهای بستری غیرمقتضی در بیمارستان ولیعصر مشگین شهر با استفاده از پروتکل AEP (978 دریافت)
هزینه‌های بستری بیمه‌شدگان سازمان بیمه سلامت ایران قبل و بعد از برنامه تحول نظام سلامت در طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ (971 دریافت)
ارزیابی وضعیت شاخص مشارکت مالی عادلانه در نظام سلامت ایران: دوره مطالعاتی 1386-1395 (971 دریافت)
بررسی عملکرد سازمان بیمه سلامت و ارائه راهکارهایی برای بهبود: یک مطالعه تلفیقی (941 دریافت)
پرهزینه‌ترین خدمات دارویی سازمان بیمه سلامت و راهکارهای کنترل هزینه (940 دریافت)
کاربرد توزیع فازنوع در فرآیند سالخوردگی بیماران با سرطان پوست (930 دریافت)
آسیب‌شناسی نظام بیمه سلامت در ایران (924 دریافت)
رویکرد گروههای تشخیصی مرتبط و طبقه‌بندی پرداخت سرپایی در نظام پرداخت سلامت و ارائه چارچوبی برای استفاده از آنها در بیمارستانهای ایران (908 دریافت)
شناسایی و اولویت‌بندی رویکردهای کنترل هزینه بیمارستان‌های ایران از دیدگاه نظام سلامت (906 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
درباره نشریه ( 5676 بازدید)
اطلاعات تماس ( 5019 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 4320 بازدید)
راهنمای نگارش مقاله ( 3402 بازدید)
شناسنامه نشریه ( 3121 بازدید)
شناسنامه نشریه ( 2989 بازدید)
اعضا هیئت تحریریه ( 2828 بازدید)
شناسنامه نشریه ( 2499 بازدید)
تعارض منافع ( 2333 بازدید)
کپی رایت ( 2322 بازدید)
اهداف و زمینه ها ( 2166 بازدید)
راهنمای منبع نویسی ( 2027 بازدید)
اصول اخلاقی در نشر ( 1911 بازدید)
خوش آمدید ( 121 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
شناسنامه نشریه ( 624 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 561 چاپ)
اطلاعات تماس ( 485 چاپ)
اعضا هیئت تحریریه ( 477 چاپ)
شناسنامه نشریه ( 474 چاپ)
درباره نشریه ( 436 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 423 چاپ)
کپی رایت ( 401 چاپ)
شناسنامه نشریه ( 399 چاپ)
تعارض منافع ( 367 چاپ)
اهداف و زمینه ها ( 361 چاپ)
اصول اخلاقی در نشر ( 273 چاپ)
راهنمای منبع نویسی ( 267 چاپ)
خوش آمدید ( 97 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان بیمه سلامت ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Iran Health Insurance Organization

Designed & Developed by : Yektaweb