برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
ارایه خدمات رفاهی به کارکنان چه ارتباطی با عملکرد آنان دارد؟ نگرشی خاص به نقش انگیزشی بیمه‌های درمانی (3334 مشاهده)
آسیب‌شناسی نظام بیمه سلامت در ایران (2555 مشاهده)
وضعیت تأثیر بیمه پایه سلامت در بهره‌مندی از خدمات سرپایی ارائه‌شده توسط پزشک (2326 مشاهده)
بررسی تأثیر طرح تحول نظام سلامت بر بیمه‌های تکمیلی کشور (2165 مشاهده)
بررسی عملکرد سازمان بیمه سلامت و ارائه راهکارهایی برای بهبود: یک مطالعه تلفیقی (2025 مشاهده)
نقش ارزیابی فناوری سلامت در تعیین بسته مزایا: مطالعه مروری (1983 مشاهده)
انقلاب چهارم صنعتی؛ آمادگی تغییر سیاست سلامت (1931 مشاهده)
ارزیابی کارایی بیمارستان‌های دولتی ایران جهت انتخاب و پذیرش در بازار سرمایه (1897 مشاهده)
کاربرد توزیع فازنوع در فرآیند سالخوردگی بیماران با سرطان پوست (1840 مشاهده)
بررسی تغییر رفتار بیمه تکمیلی و بیمه‌شدگان، قبل و بعد از اجرای برنامه تحول نظام سلامت در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد (1731 مشاهده)
هزینه‌های سلامت در ایران با رویکرد مدیریت آن (1510 مشاهده)
تعیین عوامل مؤثر بر سازمان‌های حامی نظام بیمه خدمات درمانی تکمیلی ایران در سال 1397 (1387 مشاهده)
توسعه بیمه‌های مکمل درمان خصوصی در ایران و چگونگی دستیابی به آن (1383 مشاهده)
بررسی پاسخ نرمال در آنژیوگرافی و اکوکاردیوگرافی پرونده بیماران عروق کرونری بستری شده در بیمارستان‌های منتخب شهر یزد در نیمه دوم سال ۱۳۹۴ (1357 مشاهده)
بررسی شایع‌ترین اقلام و گروه‌های دارویی تجویز شده در نسخ درمانی بیمه‌شدگان سازمان بیمه سلامت ایران در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ (1294 مشاهده)
نقد پیکربندی بیمه سلامت در کشورهای در حال توسعه (1126 مشاهده)
ارائه مدل بومی تأمین منابع مالی پایدار در سازمان بیمه درمانی کشور مبتنی بر اقتصاد مقاومتی (1076 مشاهده)
برآورد تقاضای بیمه درمانی مکمل در خانوار شهری ایران: مدل پروبیت با انتخاب نمونه (976 مشاهده)
تبیین عوامل تأثیرگذار برمداخلات پزشکی غیرضروری در ایران: بررسی دیدگاه صاحب‌نظران (963 مشاهده)
پرداخت از جیب و بیمه تکمیلی: میزان رضایتمندی ایثارگران تحت پوشش (952 مشاهده)
هزینه‌های بستری بیمه‌شدگان سازمان بیمه سلامت ایران قبل و بعد از برنامه تحول نظام سلامت در طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ (950 مشاهده)
بررسی کیفیت خدمات پزشکان عمومی از دیدگاه بیماران در مطب‌های طرف قرارداد سازمان بیمه سلامت در شهر تهران در سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵ (927 مشاهده)
بررسی رابطه تأمین منابع مالی، زیرساخت‌های فیزیکی، قانونی و نیروی انسانی در اجرای برنامه بیمه درمانی روستائیان و عشایر سازمان بیمه سلامت کشور (902 مشاهده)
ضرورت ارتقاء جایگاه بیمه‌های مکمل درمان گروهی و انفرادی در نظام سلامت (841 مشاهده)
بررسی میزان پذیرش و روزهای بستری غیرمقتضی در بیمارستان ولیعصر مشگین شهر با استفاده از پروتکل AEP (783 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
نقد پیکربندی بیمه سلامت در کشورهای در حال توسعه (591 دریافت)
هزینه‌های سلامت در ایران با رویکرد مدیریت آن (522 دریافت)
ارزیابی کارایی بیمارستان‌های دولتی ایران جهت انتخاب و پذیرش در بازار سرمایه (376 دریافت)
بررسی تأثیر طرح تحول نظام سلامت بر بیمه‌های تکمیلی کشور (366 دریافت)
نقش ارزیابی فناوری سلامت در تعیین بسته مزایا: مطالعه مروری (335 دریافت)
ارائه مدل بومی تأمین منابع مالی پایدار در سازمان بیمه درمانی کشور مبتنی بر اقتصاد مقاومتی (330 دریافت)
بررسی شایع‌ترین اقلام و گروه‌های دارویی تجویز شده در نسخ درمانی بیمه‌شدگان سازمان بیمه سلامت ایران در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ (308 دریافت)
انقلاب چهارم صنعتی؛ آمادگی تغییر سیاست سلامت (308 دریافت)
بررسی عملکرد سازمان بیمه سلامت و ارائه راهکارهایی برای بهبود: یک مطالعه تلفیقی (307 دریافت)
هزینه‌های بستری بیمه‌شدگان سازمان بیمه سلامت ایران قبل و بعد از برنامه تحول نظام سلامت در طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ (297 دریافت)
ارایه خدمات رفاهی به کارکنان چه ارتباطی با عملکرد آنان دارد؟ نگرشی خاص به نقش انگیزشی بیمه‌های درمانی (294 دریافت)
آسیب‌شناسی نظام بیمه سلامت در ایران (274 دریافت)
تبیین عوامل تأثیرگذار برمداخلات پزشکی غیرضروری در ایران: بررسی دیدگاه صاحب‌نظران (273 دریافت)
بررسی تغییر رفتار بیمه تکمیلی و بیمه‌شدگان، قبل و بعد از اجرای برنامه تحول نظام سلامت در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد (238 دریافت)
پرداخت از جیب و بیمه تکمیلی: میزان رضایتمندی ایثارگران تحت پوشش (233 دریافت)
توسعه بیمه‌های مکمل درمان خصوصی در ایران و چگونگی دستیابی به آن (231 دریافت)
وضعیت تأثیر بیمه پایه سلامت در بهره‌مندی از خدمات سرپایی ارائه‌شده توسط پزشک (226 دریافت)
ضرورت ارتقاء جایگاه بیمه‌های مکمل درمان گروهی و انفرادی در نظام سلامت (224 دریافت)
بررسی میزان پذیرش و روزهای بستری غیرمقتضی در بیمارستان ولیعصر مشگین شهر با استفاده از پروتکل AEP (223 دریافت)
کاربرد توزیع فازنوع در فرآیند سالخوردگی بیماران با سرطان پوست (195 دریافت)
ارزیابی وضعیت شاخص مشارکت مالی عادلانه در نظام سلامت ایران: دوره مطالعاتی 1386-1395 (190 دریافت)
بررسی پاسخ نرمال در آنژیوگرافی و اکوکاردیوگرافی پرونده بیماران عروق کرونری بستری شده در بیمارستان‌های منتخب شهر یزد در نیمه دوم سال ۱۳۹۴ (189 دریافت)
بررسی رابطه تأمین منابع مالی، زیرساخت‌های فیزیکی، قانونی و نیروی انسانی در اجرای برنامه بیمه درمانی روستائیان و عشایر سازمان بیمه سلامت کشور (188 دریافت)
بررسی کیفیت خدمات پزشکان عمومی از دیدگاه بیماران در مطب‌های طرف قرارداد سازمان بیمه سلامت در شهر تهران در سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵ (176 دریافت)
بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر ورود خانوارها به بازار سلامت و میزان مخارج سلامت آنها (مطالعه خانوارهای شهری و روستایی ساکن استان تهران و استان‌های هم‌جوار) (152 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
درباره نشریه ( 2835 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 2260 بازدید)
اطلاعات تماس ( 1439 بازدید)
راهنمای نگارش مقاله ( 1394 بازدید)
اعضا هیئت تحریریه ( 1076 بازدید)
شناسنامه نشریه ( 895 بازدید)
شناسنامه نشریه ( 889 بازدید)
شناسنامه نشریه ( 844 بازدید)
کپی رایت ( 832 بازدید)
تعارض منافع ( 826 بازدید)
اهداف و زمینه ها ( 687 بازدید)
راهنمای منبع نویسی ( 442 بازدید)
اصول اخلاقی در نشر ( 435 بازدید)
خوش آمدید ( 95 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 247 چاپ)
اعضا هیئت تحریریه ( 230 چاپ)
درباره نشریه ( 227 چاپ)
اطلاعات تماس ( 221 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 190 چاپ)
شناسنامه نشریه ( 187 چاپ)
کپی رایت ( 186 چاپ)
شناسنامه نشریه ( 174 چاپ)
اهداف و زمینه ها ( 170 چاپ)
تعارض منافع ( 159 چاپ)
شناسنامه نشریه ( 158 چاپ)
خوش آمدید ( 82 چاپ)
اصول اخلاقی در نشر ( 49 چاپ)
راهنمای منبع نویسی ( 44 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان بیمه سلامت ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Iran Health Insurance Organization

Designed & Developed by : Yektaweb