برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
خرید راهبردی خدمات مراقبت از سلامت؛ بازمهندسیِ مولفه ها و عوامل سخت و نرم (32563 مشاهده)
ارایه خدمات رفاهی به کارکنان چه ارتباطی با عملکرد آنان دارد؟ نگرشی خاص به نقش انگیزشی بیمه‌های درمانی (5686 مشاهده)
بررسی شیوه های نوین درآمدزایی در سازمان بیمه سلامت از دیدگاه متخصصان مالی (5656 مشاهده)
تحلیل روند متغیرهای اصلی اقتصاد کلان ایران و تاثیر آن بر شاخص های سلامت (5309 مشاهده)
مدل بندی زمان بستری بیماران در بخش مراقبت های ویژه کودکان در بیمارستان های دولتی شهر مشهد در سال 1397 با استفاده از توزیع های مرکب وایبول معکوس (5248 مشاهده)
نقش ارزیابی فناوری سلامت در تعیین بسته مزایا: مطالعه مروری (5147 مشاهده)
شناسایی و تحلیل عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر نرخ سزارین در تهران (4883 مشاهده)
تحلیل روابط سیستماتیک مزیت های یکپارچه سازی بیمه سلامت در ایران (4669 مشاهده)
رابطه پوشش بیمه درمانی و مواجهه خانوارهای ایرانی با هزینه های کمرشکن (4461 مشاهده)
آسیب‌شناسی نظام بیمه سلامت در ایران (4241 مشاهده)
نقد پیکربندی بیمه سلامت در کشورهای در حال توسعه (4025 مشاهده)
وضعیت تأثیر بیمه پایه سلامت در بهره‌مندی از خدمات سرپایی ارائه‌شده توسط پزشک (3987 مشاهده)
بررسی تأثیر طرح تحول نظام سلامت بر بیمه‌های تکمیلی کشور (3965 مشاهده)
توسعه بیمه‌های مکمل درمان خصوصی در ایران و چگونگی دستیابی به آن (3802 مشاهده)
بررسی عملکرد سازمان بیمه سلامت و ارائه راهکارهایی برای بهبود: یک مطالعه تلفیقی (3796 مشاهده)
عوامل موثر بر ارتقای عدالت در سلامت با محوریت سازمان بیمه سلامت (3704 مشاهده)
اکوسیستم سازمانی تعامل سازمان‌های بیمه‌گر با بیمارستان‌ها (3685 مشاهده)
ارزیابی کارایی بیمارستان‌های دولتی ایران جهت انتخاب و پذیرش در بازار سرمایه (3534 مشاهده)
انقلاب چهارم صنعتی؛ آمادگی تغییر سیاست سلامت (3512 مشاهده)
مقایسه هزینه های بستری پناهندگان قبل و بعد از اجرای بیمه پایه سلامت در بیمارستان های دانشگاهی استان تهران طی سال های 1396-1392 (3493 مشاهده)
هزینه‌های سلامت در ایران با رویکرد مدیریت آن (3368 مشاهده)
کاربرد توزیع فازنوع در فرآیند سالخوردگی بیماران با سرطان پوست (3362 مشاهده)
بررسی تغییر رفتار بیمه تکمیلی و بیمه‌شدگان، قبل و بعد از اجرای برنامه تحول نظام سلامت در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد (3258 مشاهده)
بررسی شایع‌ترین اقلام و گروه‌های دارویی تجویز شده در نسخ درمانی بیمه‌شدگان سازمان بیمه سلامت ایران در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ (3108 مشاهده)
بررسی پاسخ نرمال در آنژیوگرافی و اکوکاردیوگرافی پرونده بیماران عروق کرونری بستری شده در بیمارستان‌های منتخب شهر یزد در نیمه دوم سال ۱۳۹۴ (3106 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
نقد پیکربندی بیمه سلامت در کشورهای در حال توسعه (1704 دریافت)
ضرورت ارتقاء جایگاه بیمه‌های مکمل درمان گروهی و انفرادی در نظام سلامت (1401 دریافت)
هزینه‌های سلامت در ایران با رویکرد مدیریت آن (1393 دریافت)
تحلیل روند متغیرهای اصلی اقتصاد کلان ایران و تاثیر آن بر شاخص های سلامت (1331 دریافت)
مدل بندی زمان بستری بیماران در بخش مراقبت های ویژه کودکان در بیمارستان های دولتی شهر مشهد در سال 1397 با استفاده از توزیع های مرکب وایبول معکوس (1161 دریافت)
شناسایی و تحلیل عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر نرخ سزارین در تهران (1140 دریافت)
تحلیل روابط سیستماتیک مزیت های یکپارچه سازی بیمه سلامت در ایران (1138 دریافت)
بررسی شایع‌ترین اقلام و گروه‌های دارویی تجویز شده در نسخ درمانی بیمه‌شدگان سازمان بیمه سلامت ایران در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ (1133 دریافت)
بررسی شیوه های نوین درآمدزایی در سازمان بیمه سلامت از دیدگاه متخصصان مالی (1124 دریافت)
توسعه بیمه‌های مکمل درمان خصوصی در ایران و چگونگی دستیابی به آن (1085 دریافت)
رابطه پوشش بیمه درمانی و مواجهه خانوارهای ایرانی با هزینه های کمرشکن (1048 دریافت)
ارزیابی کارایی بیمارستان‌های دولتی ایران جهت انتخاب و پذیرش در بازار سرمایه (972 دریافت)
عوامل موثر بر ارتقای عدالت در سلامت با محوریت سازمان بیمه سلامت (939 دریافت)
روش پرداخت مبتنی بر گروه‌های تشخیصی (DRG)؛ ورود به عصر روش‌های نوین پرداخت (925 دریافت)
بررسی پاسخ نرمال در آنژیوگرافی و اکوکاردیوگرافی پرونده بیماران عروق کرونری بستری شده در بیمارستان‌های منتخب شهر یزد در نیمه دوم سال ۱۳۹۴ (915 دریافت)
ارایه خدمات رفاهی به کارکنان چه ارتباطی با عملکرد آنان دارد؟ نگرشی خاص به نقش انگیزشی بیمه‌های درمانی (907 دریافت)
ارزیابی وضعیت شاخص مشارکت مالی عادلانه در نظام سلامت ایران: دوره مطالعاتی 1386-1395 (885 دریافت)
بررسی میزان پذیرش و روزهای بستری غیرمقتضی در بیمارستان ولیعصر مشگین شهر با استفاده از پروتکل AEP (883 دریافت)
هزینه‌های بستری بیمه‌شدگان سازمان بیمه سلامت ایران قبل و بعد از برنامه تحول نظام سلامت در طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ (871 دریافت)
بررسی عملکرد سازمان بیمه سلامت و ارائه راهکارهایی برای بهبود: یک مطالعه تلفیقی (851 دریافت)
پرهزینه‌ترین خدمات دارویی سازمان بیمه سلامت و راهکارهای کنترل هزینه (846 دریافت)
نقش ارزیابی فناوری سلامت در تعیین بسته مزایا: مطالعه مروری (832 دریافت)
کاربرد توزیع فازنوع در فرآیند سالخوردگی بیماران با سرطان پوست (827 دریافت)
آسیب‌شناسی نظام بیمه سلامت در ایران (824 دریافت)
شناسایی و اولویت‌بندی رویکردهای کنترل هزینه بیمارستان‌های ایران از دیدگاه نظام سلامت (814 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
درباره نشریه ( 5463 بازدید)
اطلاعات تماس ( 4773 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 4052 بازدید)
راهنمای نگارش مقاله ( 3249 بازدید)
شناسنامه نشریه ( 2983 بازدید)
شناسنامه نشریه ( 2849 بازدید)
اعضا هیئت تحریریه ( 2668 بازدید)
شناسنامه نشریه ( 2366 بازدید)
تعارض منافع ( 2221 بازدید)
کپی رایت ( 2219 بازدید)
اهداف و زمینه ها ( 2059 بازدید)
راهنمای منبع نویسی ( 1892 بازدید)
اصول اخلاقی در نشر ( 1800 بازدید)
خوش آمدید ( 121 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
شناسنامه نشریه ( 606 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 506 چاپ)
اطلاعات تماس ( 474 چاپ)
شناسنامه نشریه ( 452 چاپ)
اعضا هیئت تحریریه ( 433 چاپ)
درباره نشریه ( 419 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 407 چاپ)
کپی رایت ( 386 چاپ)
شناسنامه نشریه ( 378 چاپ)
تعارض منافع ( 356 چاپ)
اهداف و زمینه ها ( 346 چاپ)
اصول اخلاقی در نشر ( 255 چاپ)
راهنمای منبع نویسی ( 240 چاپ)
خوش آمدید ( 97 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان بیمه سلامت ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Iran Health Insurance Organization

Designed & Developed by : Yektaweb