برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
ارایه خدمات رفاهی به کارکنان چه ارتباطی با عملکرد آنان دارد؟ نگرشی خاص به نقش انگیزشی بیمه‌های درمانی (3089 مشاهده)
آسیب‌شناسی نظام بیمه سلامت در ایران (2473 مشاهده)
وضعیت تأثیر بیمه پایه سلامت در بهره‌مندی از خدمات سرپایی ارائه‌شده توسط پزشک (2232 مشاهده)
بررسی تأثیر طرح تحول نظام سلامت بر بیمه‌های تکمیلی کشور (2058 مشاهده)
بررسی عملکرد سازمان بیمه سلامت و ارائه راهکارهایی برای بهبود: یک مطالعه تلفیقی (1861 مشاهده)
انقلاب چهارم صنعتی؛ آمادگی تغییر سیاست سلامت (1856 مشاهده)
نقش ارزیابی فناوری سلامت در تعیین بسته مزایا: مطالعه مروری (1840 مشاهده)
ارزیابی کارایی بیمارستان‌های دولتی ایران جهت انتخاب و پذیرش در بازار سرمایه (1825 مشاهده)
کاربرد توزیع فازنوع در فرآیند سالخوردگی بیماران با سرطان پوست (1771 مشاهده)
بررسی تغییر رفتار بیمه تکمیلی و بیمه‌شدگان، قبل و بعد از اجرای برنامه تحول نظام سلامت در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد (1636 مشاهده)
هزینه‌های سلامت در ایران با رویکرد مدیریت آن (1352 مشاهده)
تعیین عوامل مؤثر بر سازمان‌های حامی نظام بیمه خدمات درمانی تکمیلی ایران در سال 1397 (1322 مشاهده)
توسعه بیمه‌های مکمل درمان خصوصی در ایران و چگونگی دستیابی به آن (1317 مشاهده)
بررسی پاسخ نرمال در آنژیوگرافی و اکوکاردیوگرافی پرونده بیماران عروق کرونری بستری شده در بیمارستان‌های منتخب شهر یزد در نیمه دوم سال ۱۳۹۴ (1295 مشاهده)
بررسی شایع‌ترین اقلام و گروه‌های دارویی تجویز شده در نسخ درمانی بیمه‌شدگان سازمان بیمه سلامت ایران در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ (1234 مشاهده)
نقد پیکربندی بیمه سلامت در کشورهای در حال توسعه (1052 مشاهده)
ارائه مدل بومی تأمین منابع مالی پایدار در سازمان بیمه درمانی کشور مبتنی بر اقتصاد مقاومتی (1003 مشاهده)
تبیین عوامل تأثیرگذار برمداخلات پزشکی غیرضروری در ایران: بررسی دیدگاه صاحب‌نظران (900 مشاهده)
هزینه‌های بستری بیمه‌شدگان سازمان بیمه سلامت ایران قبل و بعد از برنامه تحول نظام سلامت در طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ (893 مشاهده)
بررسی کیفیت خدمات پزشکان عمومی از دیدگاه بیماران در مطب‌های طرف قرارداد سازمان بیمه سلامت در شهر تهران در سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵ (886 مشاهده)
برآورد تقاضای بیمه درمانی مکمل در خانوار شهری ایران: مدل پروبیت با انتخاب نمونه (884 مشاهده)
بررسی رابطه تأمین منابع مالی، زیرساخت‌های فیزیکی، قانونی و نیروی انسانی در اجرای برنامه بیمه درمانی روستائیان و عشایر سازمان بیمه سلامت کشور (840 مشاهده)
پرداخت از جیب و بیمه تکمیلی: میزان رضایتمندی ایثارگران تحت پوشش (825 مشاهده)
ضرورت ارتقاء جایگاه بیمه‌های مکمل درمان گروهی و انفرادی در نظام سلامت (795 مشاهده)
بررسی میزان پذیرش و روزهای بستری غیرمقتضی در بیمارستان ولیعصر مشگین شهر با استفاده از پروتکل AEP (694 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
نقد پیکربندی بیمه سلامت در کشورهای در حال توسعه (532 دریافت)
هزینه‌های سلامت در ایران با رویکرد مدیریت آن (363 دریافت)
ارزیابی کارایی بیمارستان‌های دولتی ایران جهت انتخاب و پذیرش در بازار سرمایه (335 دریافت)
بررسی تأثیر طرح تحول نظام سلامت بر بیمه‌های تکمیلی کشور (308 دریافت)
نقش ارزیابی فناوری سلامت در تعیین بسته مزایا: مطالعه مروری (266 دریافت)
ارائه مدل بومی تأمین منابع مالی پایدار در سازمان بیمه درمانی کشور مبتنی بر اقتصاد مقاومتی (264 دریافت)
انقلاب چهارم صنعتی؛ آمادگی تغییر سیاست سلامت (251 دریافت)
بررسی شایع‌ترین اقلام و گروه‌های دارویی تجویز شده در نسخ درمانی بیمه‌شدگان سازمان بیمه سلامت ایران در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ (234 دریافت)
هزینه‌های بستری بیمه‌شدگان سازمان بیمه سلامت ایران قبل و بعد از برنامه تحول نظام سلامت در طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ (233 دریافت)
بررسی عملکرد سازمان بیمه سلامت و ارائه راهکارهایی برای بهبود: یک مطالعه تلفیقی (225 دریافت)
تبیین عوامل تأثیرگذار برمداخلات پزشکی غیرضروری در ایران: بررسی دیدگاه صاحب‌نظران (225 دریافت)
ارایه خدمات رفاهی به کارکنان چه ارتباطی با عملکرد آنان دارد؟ نگرشی خاص به نقش انگیزشی بیمه‌های درمانی (222 دریافت)
بررسی تغییر رفتار بیمه تکمیلی و بیمه‌شدگان، قبل و بعد از اجرای برنامه تحول نظام سلامت در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد (193 دریافت)
آسیب‌شناسی نظام بیمه سلامت در ایران (192 دریافت)
توسعه بیمه‌های مکمل درمان خصوصی در ایران و چگونگی دستیابی به آن (178 دریافت)
بررسی میزان پذیرش و روزهای بستری غیرمقتضی در بیمارستان ولیعصر مشگین شهر با استفاده از پروتکل AEP (172 دریافت)
پرداخت از جیب و بیمه تکمیلی: میزان رضایتمندی ایثارگران تحت پوشش (171 دریافت)
وضعیت تأثیر بیمه پایه سلامت در بهره‌مندی از خدمات سرپایی ارائه‌شده توسط پزشک (168 دریافت)
ضرورت ارتقاء جایگاه بیمه‌های مکمل درمان گروهی و انفرادی در نظام سلامت (161 دریافت)
بررسی پاسخ نرمال در آنژیوگرافی و اکوکاردیوگرافی پرونده بیماران عروق کرونری بستری شده در بیمارستان‌های منتخب شهر یزد در نیمه دوم سال ۱۳۹۴ (146 دریافت)
بررسی کیفیت خدمات پزشکان عمومی از دیدگاه بیماران در مطب‌های طرف قرارداد سازمان بیمه سلامت در شهر تهران در سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵ (126 دریافت)
کاربرد توزیع فازنوع در فرآیند سالخوردگی بیماران با سرطان پوست (125 دریافت)
ارزیابی وضعیت شاخص مشارکت مالی عادلانه در نظام سلامت ایران: دوره مطالعاتی 1386-1395 (121 دریافت)
روش پرداخت مبتنی بر گروه‌های تشخیصی (DRG)؛ ورود به عصر روش‌های نوین پرداخت (107 دریافت)
بررسی رابطه تأمین منابع مالی، زیرساخت‌های فیزیکی، قانونی و نیروی انسانی در اجرای برنامه بیمه درمانی روستائیان و عشایر سازمان بیمه سلامت کشور (105 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
درباره نشریه ( 2235 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 2167 بازدید)
راهنمای نگارش مقاله ( 1175 بازدید)
اطلاعات تماس ( 1121 بازدید)
اعضا هیئت تحریریه ( 972 بازدید)
شناسنامه نشریه ( 817 بازدید)
شناسنامه نشریه ( 800 بازدید)
کپی رایت ( 770 بازدید)
شناسنامه نشریه ( 767 بازدید)
تعارض منافع ( 763 بازدید)
اهداف و زمینه ها ( 619 بازدید)
اصول اخلاقی در نشر ( 379 بازدید)
راهنمای منبع نویسی ( 370 بازدید)
خوش آمدید ( 90 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 233 چاپ)
اعضا هیئت تحریریه ( 221 چاپ)
درباره نشریه ( 221 چاپ)
اطلاعات تماس ( 217 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 185 چاپ)
کپی رایت ( 181 چاپ)
شناسنامه نشریه ( 180 چاپ)
اهداف و زمینه ها ( 167 چاپ)
شناسنامه نشریه ( 167 چاپ)
شناسنامه نشریه ( 154 چاپ)
تعارض منافع ( 153 چاپ)
خوش آمدید ( 78 چاپ)
اصول اخلاقی در نشر ( 46 چاپ)
راهنمای منبع نویسی ( 40 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان بیمه سلامت ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Iran Health Insurance Organization

Designed & Developed by : Yektaweb