برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
خرید راهبردی خدمات مراقبت از سلامت؛ بازمهندسیِ مولفه ها و عوامل سخت و نرم (31802 مشاهده)
بررسی شیوه های نوین درآمدزایی در سازمان بیمه سلامت از دیدگاه متخصصان مالی (5248 مشاهده)
مدل بندی زمان بستری بیماران در بخش مراقبت های ویژه کودکان در بیمارستان های دولتی شهر مشهد در سال 1397 با استفاده از توزیع های مرکب وایبول معکوس (4911 مشاهده)
ارایه خدمات رفاهی به کارکنان چه ارتباطی با عملکرد آنان دارد؟ نگرشی خاص به نقش انگیزشی بیمه‌های درمانی (4877 مشاهده)
نقش ارزیابی فناوری سلامت در تعیین بسته مزایا: مطالعه مروری (4610 مشاهده)
تحلیل روند متغیرهای اصلی اقتصاد کلان ایران و تاثیر آن بر شاخص های سلامت (4591 مشاهده)
شناسایی و تحلیل عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر نرخ سزارین در تهران (4513 مشاهده)
تحلیل روابط سیستماتیک مزیت های یکپارچه سازی بیمه سلامت در ایران (4187 مشاهده)
رابطه پوشش بیمه درمانی و مواجهه خانوارهای ایرانی با هزینه های کمرشکن (4043 مشاهده)
آسیب‌شناسی نظام بیمه سلامت در ایران (3738 مشاهده)
وضعیت تأثیر بیمه پایه سلامت در بهره‌مندی از خدمات سرپایی ارائه‌شده توسط پزشک (3573 مشاهده)
بررسی تأثیر طرح تحول نظام سلامت بر بیمه‌های تکمیلی کشور (3541 مشاهده)
بررسی عملکرد سازمان بیمه سلامت و ارائه راهکارهایی برای بهبود: یک مطالعه تلفیقی (3313 مشاهده)
اکوسیستم سازمانی تعامل سازمان‌های بیمه‌گر با بیمارستان‌ها (3268 مشاهده)
توسعه بیمه‌های مکمل درمان خصوصی در ایران و چگونگی دستیابی به آن (3240 مشاهده)
عوامل موثر بر ارتقای عدالت در سلامت با محوریت سازمان بیمه سلامت (3225 مشاهده)
نقد پیکربندی بیمه سلامت در کشورهای در حال توسعه (3222 مشاهده)
ارزیابی کارایی بیمارستان‌های دولتی ایران جهت انتخاب و پذیرش در بازار سرمایه (3158 مشاهده)
انقلاب چهارم صنعتی؛ آمادگی تغییر سیاست سلامت (3115 مشاهده)
مقایسه هزینه های بستری پناهندگان قبل و بعد از اجرای بیمه پایه سلامت در بیمارستان های دانشگاهی استان تهران طی سال های 1396-1392 (3032 مشاهده)
کاربرد توزیع فازنوع در فرآیند سالخوردگی بیماران با سرطان پوست (2946 مشاهده)
بررسی تغییر رفتار بیمه تکمیلی و بیمه‌شدگان، قبل و بعد از اجرای برنامه تحول نظام سلامت در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد (2892 مشاهده)
هزینه‌های سلامت در ایران با رویکرد مدیریت آن (2851 مشاهده)
تعیین عوامل مؤثر بر سازمان‌های حامی نظام بیمه خدمات درمانی تکمیلی ایران در سال 1397 (2622 مشاهده)
بررسی پاسخ نرمال در آنژیوگرافی و اکوکاردیوگرافی پرونده بیماران عروق کرونری بستری شده در بیمارستان‌های منتخب شهر یزد در نیمه دوم سال ۱۳۹۴ (2502 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
نقد پیکربندی بیمه سلامت در کشورهای در حال توسعه (1452 دریافت)
تحلیل روند متغیرهای اصلی اقتصاد کلان ایران و تاثیر آن بر شاخص های سلامت (1167 دریافت)
ضرورت ارتقاء جایگاه بیمه‌های مکمل درمان گروهی و انفرادی در نظام سلامت (1158 دریافت)
هزینه‌های سلامت در ایران با رویکرد مدیریت آن (1060 دریافت)
مدل بندی زمان بستری بیماران در بخش مراقبت های ویژه کودکان در بیمارستان های دولتی شهر مشهد در سال 1397 با استفاده از توزیع های مرکب وایبول معکوس (1034 دریافت)
شناسایی و تحلیل عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر نرخ سزارین در تهران (1008 دریافت)
تحلیل روابط سیستماتیک مزیت های یکپارچه سازی بیمه سلامت در ایران (975 دریافت)
بررسی شیوه های نوین درآمدزایی در سازمان بیمه سلامت از دیدگاه متخصصان مالی (908 دریافت)
توسعه بیمه‌های مکمل درمان خصوصی در ایران و چگونگی دستیابی به آن (903 دریافت)
بررسی شایع‌ترین اقلام و گروه‌های دارویی تجویز شده در نسخ درمانی بیمه‌شدگان سازمان بیمه سلامت ایران در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ (869 دریافت)
رابطه پوشش بیمه درمانی و مواجهه خانوارهای ایرانی با هزینه های کمرشکن (844 دریافت)
ارزیابی کارایی بیمارستان‌های دولتی ایران جهت انتخاب و پذیرش در بازار سرمایه (808 دریافت)
بررسی پاسخ نرمال در آنژیوگرافی و اکوکاردیوگرافی پرونده بیماران عروق کرونری بستری شده در بیمارستان‌های منتخب شهر یزد در نیمه دوم سال ۱۳۹۴ (746 دریافت)
عوامل موثر بر ارتقای عدالت در سلامت با محوریت سازمان بیمه سلامت (737 دریافت)
هزینه‌های بستری بیمه‌شدگان سازمان بیمه سلامت ایران قبل و بعد از برنامه تحول نظام سلامت در طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ (702 دریافت)
بررسی میزان پذیرش و روزهای بستری غیرمقتضی در بیمارستان ولیعصر مشگین شهر با استفاده از پروتکل AEP (684 دریافت)
ارایه خدمات رفاهی به کارکنان چه ارتباطی با عملکرد آنان دارد؟ نگرشی خاص به نقش انگیزشی بیمه‌های درمانی (681 دریافت)
بررسی عملکرد سازمان بیمه سلامت و ارائه راهکارهایی برای بهبود: یک مطالعه تلفیقی (657 دریافت)
نقش ارزیابی فناوری سلامت در تعیین بسته مزایا: مطالعه مروری (627 دریافت)
بررسی تأثیر طرح تحول نظام سلامت بر بیمه‌های تکمیلی کشور (600 دریافت)
آسیب‌شناسی نظام بیمه سلامت در ایران (584 دریافت)
تبیین عوامل تأثیرگذار برمداخلات پزشکی غیرضروری در ایران: بررسی دیدگاه صاحب‌نظران (584 دریافت)
بررسی کیفیت خدمات پزشکان عمومی از دیدگاه بیماران در مطب‌های طرف قرارداد سازمان بیمه سلامت در شهر تهران در سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵ (567 دریافت)
انقلاب چهارم صنعتی؛ آمادگی تغییر سیاست سلامت (566 دریافت)
شناسایی و اولویت‌بندی رویکردهای کنترل هزینه بیمارستان‌های ایران از دیدگاه نظام سلامت (566 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
درباره نشریه ( 4809 بازدید)
اطلاعات تماس ( 3678 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 3537 بازدید)
راهنمای نگارش مقاله ( 2755 بازدید)
شناسنامه نشریه ( 2611 بازدید)
شناسنامه نشریه ( 2482 بازدید)
اعضا هیئت تحریریه ( 2291 بازدید)
شناسنامه نشریه ( 2061 بازدید)
کپی رایت ( 1924 بازدید)
تعارض منافع ( 1912 بازدید)
اهداف و زمینه ها ( 1820 بازدید)
راهنمای منبع نویسی ( 1599 بازدید)
اصول اخلاقی در نشر ( 1520 بازدید)
خوش آمدید ( 114 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
شناسنامه نشریه ( 544 چاپ)
اطلاعات تماس ( 412 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 405 چاپ)
شناسنامه نشریه ( 393 چاپ)
اعضا هیئت تحریریه ( 378 چاپ)
درباره نشریه ( 368 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 348 چاپ)
کپی رایت ( 329 چاپ)
شناسنامه نشریه ( 318 چاپ)
اهداف و زمینه ها ( 313 چاپ)
تعارض منافع ( 298 چاپ)
اصول اخلاقی در نشر ( 200 چاپ)
راهنمای منبع نویسی ( 193 چاپ)
خوش آمدید ( 91 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان بیمه سلامت ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Iran Health Insurance Organization

Designed & Developed by : Yektaweb