برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
بررسی شیوه های نوین درآمدزایی در سازمان بیمه سلامت از دیدگاه متخصصان مالی (4581 مشاهده)
ارایه خدمات رفاهی به کارکنان چه ارتباطی با عملکرد آنان دارد؟ نگرشی خاص به نقش انگیزشی بیمه‌های درمانی (4192 مشاهده)
مدل بندی زمان بستری بیماران در بخش مراقبت های ویژه کودکان در بیمارستان های دولتی شهر مشهد در سال 1397 با استفاده از توزیع های مرکب وایبول معکوس (4132 مشاهده)
تحلیل روند متغیرهای اصلی اقتصاد کلان ایران و تاثیر آن بر شاخص های سلامت (3920 مشاهده)
شناسایی و تحلیل عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر نرخ سزارین در تهران (3617 مشاهده)
رابطه پوشش بیمه درمانی و مواجهه خانوارهای ایرانی با هزینه های کمرشکن (3491 مشاهده)
آسیب‌شناسی نظام بیمه سلامت در ایران (3340 مشاهده)
تحلیل روابط سیستماتیک مزیت های یکپارچه سازی بیمه سلامت در ایران (3168 مشاهده)
وضعیت تأثیر بیمه پایه سلامت در بهره‌مندی از خدمات سرپایی ارائه‌شده توسط پزشک (3140 مشاهده)
بررسی تأثیر طرح تحول نظام سلامت بر بیمه‌های تکمیلی کشور (2986 مشاهده)
اکوسیستم سازمانی تعامل سازمان‌های بیمه‌گر با بیمارستان‌ها (2929 مشاهده)
بررسی عملکرد سازمان بیمه سلامت و ارائه راهکارهایی برای بهبود: یک مطالعه تلفیقی (2854 مشاهده)
نقد پیکربندی بیمه سلامت در کشورهای در حال توسعه (2853 مشاهده)
توسعه بیمه‌های مکمل درمان خصوصی در ایران و چگونگی دستیابی به آن (2789 مشاهده)
نقش ارزیابی فناوری سلامت در تعیین بسته مزایا: مطالعه مروری (2787 مشاهده)
انقلاب چهارم صنعتی؛ آمادگی تغییر سیاست سلامت (2745 مشاهده)
مقایسه هزینه های بستری پناهندگان قبل و بعد از اجرای بیمه پایه سلامت در بیمارستان های دانشگاهی استان تهران طی سال های 1396-1392 (2706 مشاهده)
عوامل موثر بر ارتقای عدالت در سلامت با محوریت سازمان بیمه سلامت (2689 مشاهده)
ارزیابی کارایی بیمارستان‌های دولتی ایران جهت انتخاب و پذیرش در بازار سرمایه (2687 مشاهده)
کاربرد توزیع فازنوع در فرآیند سالخوردگی بیماران با سرطان پوست (2621 مشاهده)
بررسی تغییر رفتار بیمه تکمیلی و بیمه‌شدگان، قبل و بعد از اجرای برنامه تحول نظام سلامت در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد (2510 مشاهده)
هزینه‌های سلامت در ایران با رویکرد مدیریت آن (2343 مشاهده)
تعیین عوامل مؤثر بر سازمان‌های حامی نظام بیمه خدمات درمانی تکمیلی ایران در سال 1397 (2196 مشاهده)
بررسی پاسخ نرمال در آنژیوگرافی و اکوکاردیوگرافی پرونده بیماران عروق کرونری بستری شده در بیمارستان‌های منتخب شهر یزد در نیمه دوم سال ۱۳۹۴ (2127 مشاهده)
بررسی شایع‌ترین اقلام و گروه‌های دارویی تجویز شده در نسخ درمانی بیمه‌شدگان سازمان بیمه سلامت ایران در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ (2123 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
نقد پیکربندی بیمه سلامت در کشورهای در حال توسعه (1254 دریافت)
تحلیل روند متغیرهای اصلی اقتصاد کلان ایران و تاثیر آن بر شاخص های سلامت (1014 دریافت)
ضرورت ارتقاء جایگاه بیمه‌های مکمل درمان گروهی و انفرادی در نظام سلامت (988 دریافت)
مدل بندی زمان بستری بیماران در بخش مراقبت های ویژه کودکان در بیمارستان های دولتی شهر مشهد در سال 1397 با استفاده از توزیع های مرکب وایبول معکوس (956 دریافت)
شناسایی و تحلیل عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر نرخ سزارین در تهران (933 دریافت)
تحلیل روابط سیستماتیک مزیت های یکپارچه سازی بیمه سلامت در ایران (860 دریافت)
بررسی شیوه های نوین درآمدزایی در سازمان بیمه سلامت از دیدگاه متخصصان مالی (759 دریافت)
توسعه بیمه‌های مکمل درمان خصوصی در ایران و چگونگی دستیابی به آن (728 دریافت)
بررسی شایع‌ترین اقلام و گروه‌های دارویی تجویز شده در نسخ درمانی بیمه‌شدگان سازمان بیمه سلامت ایران در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ (703 دریافت)
هزینه‌های سلامت در ایران با رویکرد مدیریت آن (701 دریافت)
رابطه پوشش بیمه درمانی و مواجهه خانوارهای ایرانی با هزینه های کمرشکن (678 دریافت)
ارزیابی کارایی بیمارستان‌های دولتی ایران جهت انتخاب و پذیرش در بازار سرمایه (646 دریافت)
بررسی پاسخ نرمال در آنژیوگرافی و اکوکاردیوگرافی پرونده بیماران عروق کرونری بستری شده در بیمارستان‌های منتخب شهر یزد در نیمه دوم سال ۱۳۹۴ (582 دریافت)
هزینه‌های بستری بیمه‌شدگان سازمان بیمه سلامت ایران قبل و بعد از برنامه تحول نظام سلامت در طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ (558 دریافت)
عوامل موثر بر ارتقای عدالت در سلامت با محوریت سازمان بیمه سلامت (556 دریافت)
بررسی میزان پذیرش و روزهای بستری غیرمقتضی در بیمارستان ولیعصر مشگین شهر با استفاده از پروتکل AEP (493 دریافت)
نقش ارزیابی فناوری سلامت در تعیین بسته مزایا: مطالعه مروری (483 دریافت)
بررسی عملکرد سازمان بیمه سلامت و ارائه راهکارهایی برای بهبود: یک مطالعه تلفیقی (480 دریافت)
ارایه خدمات رفاهی به کارکنان چه ارتباطی با عملکرد آنان دارد؟ نگرشی خاص به نقش انگیزشی بیمه‌های درمانی (478 دریافت)
تحلیل هزینه اثربخشی گسترش یافته: روشی برای تخصیص منابع و طراحی بسته خدمات سلامت (459 دریافت)
انقلاب چهارم صنعتی؛ آمادگی تغییر سیاست سلامت (458 دریافت)
بررسی تأثیر طرح تحول نظام سلامت بر بیمه‌های تکمیلی کشور (449 دریافت)
واکاوی یک سیاست اقتصاد سلامت (435 دریافت)
بررسی کیفیت خدمات پزشکان عمومی از دیدگاه بیماران در مطب‌های طرف قرارداد سازمان بیمه سلامت در شهر تهران در سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵ (434 دریافت)
تبیین عوامل تأثیرگذار برمداخلات پزشکی غیرضروری در ایران: بررسی دیدگاه صاحب‌نظران (431 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
درباره نشریه ( 3954 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 3119 بازدید)
اطلاعات تماس ( 2362 بازدید)
راهنمای نگارش مقاله ( 2230 بازدید)
شناسنامه نشریه ( 2015 بازدید)
اعضا هیئت تحریریه ( 1912 بازدید)
شناسنامه نشریه ( 1875 بازدید)
شناسنامه نشریه ( 1710 بازدید)
کپی رایت ( 1642 بازدید)
تعارض منافع ( 1614 بازدید)
اهداف و زمینه ها ( 1510 بازدید)
اصول اخلاقی در نشر ( 1220 بازدید)
راهنمای منبع نویسی ( 1219 بازدید)
خوش آمدید ( 101 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
شناسنامه نشریه ( 444 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 353 چاپ)
اعضا هیئت تحریریه ( 332 چاپ)
درباره نشریه ( 326 چاپ)
اطلاعات تماس ( 321 چاپ)
شناسنامه نشریه ( 292 چاپ)
راهنمای نگارش مقاله ( 290 چاپ)
کپی رایت ( 288 چاپ)
شناسنامه نشریه ( 275 چاپ)
اهداف و زمینه ها ( 271 چاپ)
تعارض منافع ( 259 چاپ)
اصول اخلاقی در نشر ( 149 چاپ)
راهنمای منبع نویسی ( 146 چاپ)
خوش آمدید ( 83 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان بیمه سلامت ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Iran Health Insurance Organization

Designed & Developed by : Yektaweb