دوره 5، شماره 2 - ( 5-1401 )                   جلد 5 شماره 2 صفحات 154-143 | برگشت به فهرست نسخه ها

Research code: 162498197
Ethics code: 162498197
Clinical trials code: 162498197

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Faghfouri Azar A, Bakouie F, Mahdavi Adeli M H, Radfar R, Afshar Kazemi M A. Investigation the Relationship Between Social Capital and Public Health in Iran’s Legatum Prosperity Index with Canonical Correlation Analysis. Iran J Health Insur 2022; 5 (2) :143-154
URL: http://journal.ihio.gov.ir/article-1-245-fa.html
فغفوری آذر امین، باکوئی فاطمه، مهدوی عادلی محمدحسین، رادفر رضا، افشار کاظمی محمدعلی. بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی با سلامت عمومی در شاخص رفاه لگاتوم ایران با تحلیل همبستگی کانونی. بیمه سلامت ایران 1401; 5 (2) :154-143

URL: http://journal.ihio.gov.ir/article-1-245-fa.html


1- گروه مدیریت صنعتی، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2- گروه مدلسازی کارکردهای عالی شناختی، پژوهشکدۀ علوم شناختی و مغز، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران ، fatemeh.bakouie@gmail.com
3- گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
چکیده:   (3318 مشاهده)
مقدمه: سلامت بهعنوان ارزش ذاتی برای انسانها، نقش مهمی در بهبود سعادت جامعه و رفاه افراد دارد و اغلب بهعنوان مؤلفهای کلیدی از سرمایۀ انسانی تلقی میشود که به رشد اقتصادی بیشتر منجر میشود. مفهوم سرمایۀ اجتماعی نشاندهندۀ آن است که چگونه ساختار اجتماعی یک گروه میتواند بهعنوان منبعی باارزش برای افراد آن عمل کند تا با هزینۀ کمتر، به اهداف خود دست یابند. تلقّی سلامت بهعنوان یک دارایی، بهمعنای تمرکززدایی سیاستها از عوامل مخاطرهآمیز به دیدگاهی جامعتر و مبتنیبر عوامل اجتماعی، ازجمله سرمایۀ اجتماعی است و تحقیق پیشرو نیز برهمین اساس انجام شد.
روش بررسی: این تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی بود. تحلیل دادهها از طریق همبستگی کانونی و رگرسیون چندگانه با استفاده از دادههای ثانویۀ گردآوریشده ازسوی مؤسسۀ لگاتوم در سال ۲۰۲۱ میلادی و دادههای مرتبط با ایران در بازۀ زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۹، با ویرایش ۲۴ نرمافزار SPSS انجام شد.
یافتهها: با توجه به معناداری آزمونهای پیلایس و ویلکز در سطح معناداری ۵درصد، ضریبهمبستگی سرمایۀ اجتماعی و سلامت ۸۹/۰ تعیین شد. با توجه به ضرایب ساختاری، عناصر طولعمر، سلامت جسم، سلامت روان، نظامهای مراقبت، مداخلات پیشگیرانه و عوامل رفتاری پرخطر، بهترتیب بیشترین تأثیر را بر متغیر کانونی سلامت داشتند. براساس ضرایب استاندارد، مشخص شد اعتماد بین فردی، بیشترین تأثیر را بر سلامت دارد و اعتماد نهادی، شبکههای اجتماعی، مشارکت مدنی و اجتماعی و روابط شخصی و خانوادگی بهعنوان عناصر سرمایۀ اجتماعی، در اولویتهای بعدی تأثیر بر سلامت قرار گرفتند.
نتیجهگیری: سرمایۀ اجتماعی نقش مهمی بر درک عوامل تعیینکنندۀ سلامت دارد و توجه ویژه به آن ازسوی سیاستگذاران بهمنظور رفع نابرابریهای سلامت، گریزناپذیر است. برهمیناساس در روند سیاستگذاریهای سلامت ایران که همچنان با چالشهای متعدد مواجه است، افزونبر توجه به راهبردهای سختافزاری و درمانمحور، میتوان و باید اهمیت ویژهای برای سرمایۀ اجتماعی بهعنوان یکی از مهمترین عوامل تعیینکنندۀ سلامت، قائل شد.
متن کامل [PDF 1053 kb]   (1030 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1401/4/24 | ویرایش نهایی: 1401/7/27 | پذیرش: 1401/5/3 | انتشار الکترونیک: 1401/7/16

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه بیمه سلامت ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Health Insurance

Designed & Developed by : Yektaweb